USS RADO - IT
- Systemy alarmowe
- Systemy Monitoringu
- Serwis i naprawa komputerów
- Instalacje, konfiguracja sieci LAN
USS RADO - BHP
- Szkolenia BHP
- Postępowania wypadkowe
- Nadzór BHP
- Ocena ryzyka zawodowego

Usługi Serwis Szkolenia BHP & IT
Radosław Ratomski
>> U.S.S. RADO <<
Górzyn ul. Błotna 4, 68-300 Lubsko
NIP: 9281801681 Tel: 609982490
ussrado@lubsko.biz     www.ussrado.lubsko.biz
Rachunek: 87 1140 2004 0000 3102 7744 6102 MBankzapraszam na stronę www.lubsko.biz